Jong ontmoet oud(er) was een educatief project dat ik in 2008 op eigen initiatief heb bedacht en uitgevoerd op Bonaire ( Ned. Antillen).

“Als je oud bent ,ben je niet meer belangrijk”. Deze stelling was aanleiding voor een debat en een onderzoek van leerlingen op een middelbare school  naar de leefomstandigheden van en hun eigen visie op ouderen. In een lessenserie bracht ik leerlingen met een aantal ouderen op het eiland in contact door met hen een bezoek te brengen aan bewoners van verpleeghuis Fundashon  Mariadal. In de lessen op school werden leerlingen door mij aangemoedigd om over hun eigen woonwensen voor de toekomst na te denken en deze om te zetten in een presentatie voor  bewoners en verzorgers van het verpleeghuis. De presentaties kregen vorm in theater, beelden, muziek en dans.