In het voorjaar van 2014 deed ik in opdracht van het st. Anna ziekenhuis in Geldrop een onderzoek naar de wensen van patiënten en medewerkers voor Aangenaam Wachten.

Ik was een aantal dagdelen ter plaatse, deed verschillende ingrepen in de ruimte waarop bezoekers en medewerkers reageerden. In de gesprekken die daardoor vanzelf ontstonden, inventariseerde ik wensen, knelpunten en ideeën . Ik maakte een boekje met foto’s van het onderzoek en deed daarin ook aanbevelingen . Deze zijn vervolgens gerealiseerd in de renovatie van de wachtkamers en de verdere uitvoering van het beleid omtrend Aangenaam Wachten.

Er werd een speciaal  team van vrijwilligers geformeerd, dat ingezet werd als gastheren en gastvrouwen in de wachtruimtes op verschillende afdelingen. Ik heb deze vrijwilligers vooraf getraind en voor hen ook de zogenaamde Wachtwaaier bedacht en gemaakt die in een oplage van vijftig stuks door het ziekenhuis in gebruik is genomen.

De Wachtwaaier bevat diverse kaarten met foto’s , die ik  heb genomen van situaties die  vrijwilligers tijdens hun werk in de wachtruimtes tegen kunnen komen. De situaties zijn onderverdeeld in vier categorieën: ontvangen, ordenen, informeren en sfeerbeheer.  Bij iedere situatie staat ook de wenselijke reactie van de vrijwilliger beschreven . De Wachtwaaier dient als geheugensteuntje in het dagelijkse werk, maar ook als middel voor het inwerken van nieuwe mensen die binnen het concept Aangenaam Wachten gaan werken. Een en ander is in nauwe samenwerking met patiënten,vrijwilligers, medewerkers en leidinggevenden gerealiseerd.