In de zomer van 2008  was Museumstraat-Voorstraat een project van het Dordrechts Museum waarbij , vanwege een grote verbouwing, een deel van hun collectie te zien was in het Centrum voor Beeldende Kunst. Daar werden werken getoond van kunstenaars die straatnamen hebben in Dordrecht.

Ik kreeg de opdracht om zoveel mogelijk bewoners uit de kunstenaarsstraten, die voornamelijk in de wijk oud-Krispijn te vinden zijn, actief te betrekken bij de tentoonstelling en hen uit te nodigen deze te bezoeken. Ik organiseerde voor diverse leeftijdsgroepen uiteenlopende activiteiten die geïnspireerd waren op de tentoongestelde werken. De activiteiten vonden zowel in het Centrum Beeldende Kunst plaats als in de wijken in Dordrecht waar de straatnamen zich bevinden.

Concept en uitvoering tentoonstelling, affiches en pr-materiaal :  studio Renate Boere