Ben ik ? in Beeld was een project dat ik bedacht in 2005 in opdracht van KORT, Kunst in de Openbare Ruimte Tilburg.

Ik ontwikkelde een spel, een projectwebsite en een beeldcampagne met het doel om de beeldvorming van Tilburgers t.a.v. mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren en te nuanceren.

Vier Tilburgers met een verstandelijke beperking stonden centraal in dit project en waren door mij in beeld gebracht op speelkaarten en in een video. Tilburgers en anderen konden zich via de website opgeven om het spel onder mijn begeleiding te komen spelen in het in Tilburg door jong en oud bezochtte café Bet Kolen . Zo konden zij  hun medeburgers (én hun eigen visie op hen) beter  leren kennen en met elkaar uitwisselen.

Fotograaf posters beeldcampagne: Robin Cohen, Tilburg.

Ontwerp en uitvoering kleding modellen beeldcampagne: Maurice Spapens, Breda.

Sponsoring : Fuji en RABO bank,  Tilburg

Website Ben ik ? in Beeld.