In opdracht van de coördinator facilitaire zaken van verpleeghuis Fundashon Mariadal  op Bonaire, maakte ik in 2008 een schetsontwerp voor een nieuw in te richten ontspanningsruimte voor dementerende bewoners.

Het ontwerp bestond uit een op schaal gemaakte maquette, een voorstel voor het gebruik van diverse kleuren en materialen en een begroting. Ook maakte ik twee korte films van de natuur op het eiland, geschikt om op een scherm in de betreffende ruimte te laten zien.